Mind Only.


Welkom bij Mind Only


Als we een blauwe golf zien, kunnen we de hele oceaan zien. Als we een groen blad observeren, kunnen we een hele boom en zijn wortels aanraken. Als we met een andere persoon zijn, ontmoeten we de hele samenleving, al onze voorouders en toekomstige generaties. We kunnen onze planeet genezen door volledig op deze manier te leven. Als onze geest heel is, is de mensheid gezond.


De missie van Mind Only is om een miljoen mensen te helpen om voor hun geestelijke gezondheid te zorgen. Dat is een prachtige manier om de harmonie en balans op onze planeet te herstellen. Met een gezonde geest weten we wat we wel en niet moeten doen om elkaar te helpen gelukkig samen te leven.

No Word Zen is een product van Mind Only V.O.F.


No Word Zen is een product van Mind Only V.O.F.


Mind Only V.O.F. is een vennootschap onder firma en is statutair gevestigd en houdt kantoor te 2807 LJ Gouda aan de Boschpolderstraat 10, en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72785667.


Mind Only website:

www.mindonly.nl.


Opleiding(en):

Praktijkgerichte opleidingen voor No Word Zen verzorgd en georganiseerd door Mind Only Opleidingen.


Doel Opleidingen

Mind Only Opleidingen organiseert en verzorgt praktijkgerichte beroepsopleidingen (Opleidingen). No Word Zen is hierbij een opleiding van Mind Only. De Opleidingen zijn gericht op de door de beroepspraktijk vereiste competenties, die een afgestudeerde Student dient te beheersen. De competenties zijn een combinatie van kennis en inzicht, vaardigheden en attitude om de verschillende beroepstaken uit te voeren.